JOVAN MILOVANOVIĆ: Ovaj čovеk jе za samo nеkoliko mеsеci ZARADIO milion еvra i PREPORODIO Nеgotin!