Вести

НОВЕ ПОЛИЦЕ У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ У НЕГОТИНУ

На конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије, Историјском архиву у Неготину, институцији која је се бави заштитом архивске грађе и регистратурског материјала како на терену, тако и докуметације која је похрањена у архиву тј. архивским депоима, за реализацију пројекта -набавку архивских регала за Историјски архив у Неготину и одељење у Бору одобрено је 300.000 динара. Набављено је 47 архивских полица. за смештај 282 метра архивске грађе. Историјски архив Неготин је, у претходне две године захваљујући средствима надлежног министарства адаптирао архивски простор у подрумским просторијама управне зграде Историјског архива и набавио 49 архивских полица, и тиме решио проблем смештаја у првом реду оне архивске грађе која је преузета од угашених регистратура. Општина Неготин и Историјски архив у Неготину захваљују Министарству културе и информисања на подршци у реализацији поменутих пројеката.