Вести

ОПШТИНА НЕГОТИН РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Општина Неготин је крајем прошле године расписала конкурс за доделу стипендија за школску 2022/2023. годину у општини Неготин. Стипендије ће бити додељене студентима који су уписани на основним и мастер студијама, као и на интегрисаним студијама чије се школовањефинансира из буџета Републике Србије и који имају пребивалиште на територији општине Неготин, ученицима I разреда средње школе који су у VIII разреду основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), и ученицима од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли општи успех (од 4,50 до 5), чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, и који имају пребивалиште на територији општине Неготина према утврђеном Програму о стипендирању студената високошколских установа и ученика средњих школа. Стипендије ће се додељивати према програму стипендирања студената високошколских установа које образују кадрове дефицитарних струка и занимања у општини Неготин, посебно надарених студената који су према наставном програму високошколске установе постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и имају најмање остварених 120 ЕСПБ бодова, и  ученика средњих школа.

Рок за пријављивање на конкурс  истиче 27. јануара. Захтев за доделу стипендија за школску 2022/2023. годину са потребном документацијом подноси се Комисији  а преко Одељења за друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, канцеларија број 68.