АКЦИЈА ОО СНС НЕГОТИН: СКИДАЊЕ ПРЕДИЗБОРНИХ ПЛАКАТА