ТРИБИНА ОО СНС НЕГОТИН У КОБИШНИЦИ И ПРАХОВУ: НЕОПХОДНА ВЕЋА УЛАГАЊА У ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ