ТРИБИНА ОО СНС НЕГОТИН У КОВИЛОВУ И РАЈЦУ: СНС ЗА ВЕЋИ АГРАРНИ БУЏЕТ